Me Mix
Me Mix น้ำวิตามินเข้มข้น กับฉลากสีเงินที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ชนิดพิเศษ ElectroInk Silver

Launch : 2019

Me Mix น้ำวิตามินเข้มข้น กับฉลากสีเงินที่ดูมีความพรีเมี่ยมและโดดเด่น ใช้เทคนิคการพิมพ์ชนิดพิเศษ ElectroInk Silver (ระบบดิจิตอลสีเงินรุ่นใหม่ที่ทันสมัยที่สุด) ให้สีเมทัลลิกที่ใกล้เคียงกับความกว้างของช่วงสีบนจอแสดงผล ซึ่งเป็นหมึกพิมพ์พิเศษให้ความสวยงามหรูหรา