Quality Management

Quality PolicySHRINKFLEX (THAILAND) CO.,LTD. เป็นผู้นำในด้านผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่ใช้ฟิล์มหด
  • เราจะผลิตสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการสูงสุดของลูกค้า

  • คุณภาพเป็นหน้าที่สำคัญของเรา

  • เราจะพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพในระบบและกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
SFT มอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้าอย่างเที่ยงตรงด้วยความมั่นคงแน่นอน เพิ่มพูนสนับสนุน และพัฒนาระบบจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรงตามมาตรฐาน ISO 9001 โดย SFT และทีมงานเป็นผู้ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี