Service Offered

เรามีไลน์ผลิตที่มีมาตรฐานชั้นนำ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการทำงาน การพัฒนาคุณภาพของชิ้นงานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

  • Proofing Machine
  • Off-line Coating Machine
  • Slitting Machine
  • Glue Sealing Machine
  • Doctoring Machine
  • Cutting Machine
  • Hot Melt
  • Warehouse
  • Cylinder Making