DIGITAL PRINTING

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)

คือ เทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีวิวัฒนาการการพิมพ์ยุคใหม่!! เป็นระบบการพิมพ์ที่ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ (No Cylinder) อีกต่อไป ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตและช่วยลดระยะเวลาในการพิมพ์ให้สั้นลง ในการพิมพ์ระบบดิจิตอล (Digital Printing) ใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยระบบเลเซอร์ ทำให้สามารถพิมพ์งานลายเส้น ภาพพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ หรือตัวอักษรที่มีขนาดเล็กๆ ได้ โดยที่ไม่ภาพไม่ผิดเพี้ยนหรือแตกต่างไปจากต้นฉบับ การพิมพ์ระบบดิจิตอลสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดและภาพพิมพ์ให้แตกต่างกันในแต่ละรอบพิมพ์ได้ ในด้านคุณภาพงานพิมพ์ระบบดิจิตอลที่สามารถไล่โทนสีได้อย่างนุ่มนวล ทำให้ภาพพิมพ์มีความละเอียด ความคมชัด สีสันสดใสเสมือนจริง


ข้อดีของการพิมพ์ดิจิตอล (ดิจิตอล) มีดังนี้

  • High Quality : ภาพพิมพ์มีคุณภาพสูง สีสันสดใส มีความละเอียด
  • Print on Demand : สามารถสั่งพิมพ์จำนวนน้อยได้ และสามารถพิมพ์งานเพื่อใช้เฉพาะเทศกาล หรือการจัด Event ต่างๆ
  • Cost Effective : สามารถสั่งงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยงบประมาณที่ต่ำมาก เพื่อทดสอบตลาด (Market Servey) ในช่วงแรกได้
  • Personalization : สามารถพิมพ์งานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น ภาพบุคคล เหมาะสำหรับใช้ทำการตลาดแนวใหม่
  • Fast Turnaround : สามารถพิมพ์งานเร่งด่วน เพื่อให้สามารถผลิตงานพิมพ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
  • งานพิมพ์ดิจิตอล : สามารถพิมพ์ สีเงิน และ สีทองได้