GRAVURE PRINTING

ระบบการพิมพ์กราเวียร์ (Gravure Printing)

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการพิมพ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป (Shrink Sleeve Label) ที่ต้องการคุณภาพงานพิมพ์สูง โดยใช้กรรมวิธีการพิมพ์แบบแม่พิมพ์ร่องลึก ถือเป็นระบบการพิมพ์ที่สามารถผลิตภาพลายเส้น และภาพฮาล์ฟโทน ได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะฉลากฟิล์มหดรัดรูป (Shrink Sleeve Label) โดยทั่วไปแล้วระบบการพิมพ์กราเวียร์จะให้คุณภาพในการพิมพ์ภาพที่มีความละเอียด ตลอดจนตัวหนังสือต่างๆ และรายละเอียดอื่นๆ ที่มีความคมชัดสูง และเนื่องจากเป็นระบบงานพิมพ์ที่ต้องใช้แม่พิมพ์ (Cylinder) เป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการพิมพ์ ดังนั้นเพื่อความคุ้มค่าและประหยัดเวลาในการพิมพ์ จึงจำเป็นต้องผลิตงานพิมพ์ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง


ข้อดีของการพิมพ์กราเวียร์ (Gravure) มีดังนี้

  • สามารถรองรับงานพิมพ์ได้สูงสุดถึง 10 สี
  • มีความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการพิมพ์
  • คุณภาพงานพิมพ์มีความละเอียดสูง คมชัด สีสันสวยสดใส