PET Shrink (Recycle PET) ทางเลือกใหม่!! ของฉลากหดรัด (Shrink Sleeve Label)

EVENT
DEC 13, 2019

RELATED NEWS

EVENT

Shrinkflex เดินหน้าตามนโยบายคุณภาพ ลงทุนเครื่อง CROMA (Automatic Dispensing System Liquid Products)

SEP 25, 2019

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีแนวคิดที่พัฒนาคุณภาพชิ้นงานเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเนื่องด้วยปัจจุบันฉลากหดรัด (Shrink Sleeve Label) เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย คุณภาพจึงเป็นเรื่องที่ทางบริษัทฯให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และเพื่อให้ชิ้นงานออกมาเป็นมีประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯจึงนำเครื่อง CROMA (Automatic Dispensing System Liquid Products) ที่สามารถช่วยจัดการคำนวนสูตรการผลิตที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงช่วยลดการสูญเสียและให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพส่งออกไปยังลูกค้า

READ MORE
EVENT

Shrinkflex จับมือ Partner (HP Indigo) จัด Seminar ขอบคุณลูกค้า

SEP 25, 2019

จากนโยบายที่สร้างความเชื่อมั่นในการบริการ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ทางผู้บริหารบริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดจึงมีแนวคิดในการจัดงานสัมมนาให้กับกลุ่มลูกค้า เพื่อเป็นการขอบคุณที่เชื่อมั่นทางบริษัทฯมาโดยตลอด โดยเล็งเห็นความสำคัญของลูกค้าที่มีความเข้าใจในเรื่อง เทคนิคและกระบวนการพิมพ์ต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ทางด้านงานพิมพ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของทางบริษัทฯแล้ว ยังมีการแนะนำการทำตลาดในยุค Digital ให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านด้วย

READ MORE