Twin Pack Group Pack

Type: Twin Pack / Group Pack | Client: KimHeng Food Products | Launch : 2014

ฉลากฟิล์มหดรัด (Shrink Sleeve Label) ไม่เพียงแต่จะใช้กับการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถนำมาใช้ห่อหุ้มตัวสินค้าที่มีการจัดเซ็ตสินค้า เช่น แบบแพ็คคู่ (Twin Pack) หรือแพ็ครวมหน่วย (Group Pack) นอกจากจะช่วยป้องกันเศษฝุ่นละออง และยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าอีกด้วย